Nie wiesz jaka usługa dla Ciebie? Pomogę wybrać najlepszą - zadzwoń! 504 001 295

Renata Szatecka Konsultacje CV

Test na poziom inteligencji emocjonalnej

Poniżej znajdziesz test, który przygotowałam dla swoich klientów w temacie inteligencji emocjonalnej.
Odpowiedz na każde pytanie, wybierając jedną z trzech opcji: “Zdecydowanie tak”, “Czasami” lub “Nie”. Wybierz odpowiedź, która najlepiej odzwierciedla Twoje zachowanie lub reakcje w danej sytuacji.

Test na poziom inteligencji emocjonalnej

 1. Czy jesteś w stanie łatwo rozpoznać i rozumieć swoje własne emocje?
  a) Zdecydowanie tak b) Czasami c) Nie
 2. Czy potrafisz skutecznie zarządzać swoim gniewem i unikać wybuchów emocjonalnych?
  a) Zdecydowanie tak b) Czasami c) Nie
 3. Czy jesteś w stanie wykazywać empatię i zrozumienie wobec innych osób?
  a) Zdecydowanie tak b) Czasami c) Nie
 4. Czy umiesz skutecznie rozpoznawać i interpretować emocje innych ludzi na podstawie ich mowy ciała i wyrazu twarzy?
  a) Zdecydowanie tak b) Czasami c) Nie
 5. Czy potrafisz skutecznie radzić sobie z negatywnymi emocjami, takimi jak smutek, strach czy frustracja?
  a) Zdecydowanie tak b) Czasami c) Nie
 6. Czy jesteś w stanie skutecznie radzić sobie ze stresem i utrzymywać emocjonalną równowagę w trudnych sytuacjach?
  a) Zdecydowanie tak b) Czasami c) Nie
 7. Czy umiesz skutecznie rozwiązywać konflikty, szukając kompromisów i negocjując?
  a) Zdecydowanie tak b) Czasami c) Nie
 8. Czy potrafisz skutecznie wyrażać swoje emocje i potrzeby w sposób asertywny?
  a) Zdecydowanie tak b) Czasami c) Nie
 9. Czy jesteś świadomy/a swoich mocnych stron i słabych stron emocjonalnych?
  a) Zdecydowanie tak b) Czasami c) Nie
 10. Czy umiesz skutecznie motywować siebie i utrzymywać wysoki poziom zaangażowania i wytrwałości w dążeniu do celów?
  a) Zdecydowanie tak b) Czasami c) Nie
 11. Czy jesteś w stanie skutecznie współpracować z innymi i budować pozytywne relacje międzyludzkie?
  a) Zdecydowanie tak b) Czasami c) Nie
 12. Czy potrafisz skutecznie radzić sobie z presją i stresującymi sytuacjami, zachowując spokój i skoncentrowanie?
  a) Zdecydowanie tak b) Czasami c) Nie
 13. Czy umiesz skutecznie rozpoznawać i wykorzystywać emocje w procesie podejmowania decyzji?
  a) Zdecydowanie tak b) Czasami c) Nie
 14. Czy potrafisz skutecznie wykazywać zdolności przywódcze i motywować innych do osiągania wspólnych celów?
  a) Zdecydowanie tak b) Czasami c) Nie
 15. Czy jesteś w stanie skutecznie adaptować się do zmieniających się sytuacji i wykazywać elastyczność emocjonalną?
  a) Zdecydowanie tak b) Czasami c) Nie

#Coaching indywidualny

Chcesz rozwinąć swoją inteliegencję emocjonalną? Skorzystaj z sesji coachingowej

Sesja Coachingowa 60-minutowa – 246 PLN

Umów się na sesje CoachingowąUmów się na bezpłatną rozmowę

Interpretacja wyników testu na inteligencję emocjonalną

Wyższa suma odpowiedzi “Zdecydowanie tak” wskazuje na dobrze rozwiniętą inteligencję emocjonalną w danym obszarze.

Suma odpowiedzi “Czasami” sugeruje, że istnieje miejsce na dalszy rozwój i doskonalenie umiejętności emocjonalnych.

Wyższa suma odpowiedzi “Nie” może sugerować obszary, w których warto skoncentrować się na rozwoju.
Pamiętaj, że test jest jednym z narzędzi, które mogą dostarczyć wstępnych wskazówek na temat inteligencji emocjonalnej. Ostateczna interpretacja wyników powinna być przeprowadzona przez wyspecjalizowanych ekspertów lub coachów.

eśli przeprowadziłeś/aś ten zaawansowany test inteligencji emocjonalnej, już na wstępie dowiedziałeś/aś się wiele o swojej inteligencji emocjonalnej. Niezależnie od wyników, warto podkreślić, że inteligencja emocjonalna jest umiejętnością, którą można rozwijać i doskonalić przez całe życie.

Zastanów się, jakie korzyści mogą wyniknąć z rozwinięcia swojej inteligencji emocjonalnej. Poprawa umiejętności zarządzania własnymi emocjami może prowadzić do większej samoświadomości, większej odporności na stres, lepszych relacji z innymi ludźmi, skuteczniejszego radzenia sobie z trudnościami i podnoszenia jakości życia ogólnie.

To właśnie tutaj coaching może odegrać kluczową rolę. Coaching to interaktywny proces, który pomoże Ci rozwijać swoją inteligencję emocjonalną i osiągać pożądane cele. Przez pracę z doświadczonym coachem, możesz:

 1. Zwiększyć samoświadomość: Coach pomoże Ci lepiej zrozumieć swoje emocje, reakcje i wzorce zachowań. Pozwoli Ci spojrzeć na siebie z innej perspektywy, identyfikować mocne strony i obszary do rozwoju.
 2. Budować umiejętności zarządzania emocjami: Coaching dostarczy Ci narzędzi i technik, które pomogą Ci skutecznie radzić sobie z negatywnymi emocjami, regulować poziom stresu, wyrażać swoje potrzeby i konstruktywnie rozwiązywać konflikty.
 3. Wzmacniać relacje międzyludzkie: Coach pomoże Ci rozwijać umiejętności empatii, słuchania i budowania pozytywnych relacji z innymi ludźmi. Będziesz uczył/a się skutecznej komunikacji, negocjacji i rozwiązywania konfliktów.
 4. Utrzymywać równowagę emocjonalną: Coaching pomoże Ci rozwijać techniki samoregulacji emocjonalnej, które pozwolą Ci utrzymać spokój i skoncentrowanie w trudnych sytuacjach. Będziesz uczył/a się radzenia sobie ze stresem, dbania o swoje zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie.
 5. Realizować cele i dążyć do sukcesu: Coach będzie Twoim wsparciem, pomagając Ci określić cele, opracować strategie działania i utrzymać wysoki poziom motywacji i wytrwałości. Będziesz pracował/a nad osiąganiem sukcesu zawodowego i osobistego zgodnie z Twoimi wartościami i pragnieniami.

Rozwój inteligencji emocjonalnej może przynieść korzyści w wielu sferach życia. Jeśli chcesz rozwijać swoje umiejętności emocjonalne i osiągać większą równowagę, satysfakcję i sukces, skorzystanie z coachingu może być dla Ciebie doskonałą decyzją. Nie zwlekaj, zainwestuj w siebie i daj sobie szansę na pełny potencjał emocjonalny i osobisty rozwój.

Sprawdź także: Test na zarządzanie sobą w czasie

Zostaw komentarz

Zostaw odpowiedź

Copyright 2023 Onadlaniej.pl | Polityka prywatności