Coaching a inteligencja emocjonalna. Jak rozwijać kompetencje emocjonalne kluczowe dla sukcesu zawodowego?  - Ona dla Niej

Nie wiesz jaka usługa dla Ciebie? Pomogę wybrać najlepszą - zadzwoń! 504 001 295

Renata Szatecka Konsultacje CV

Coaching a inteligencja emocjonalna. Jak rozwijać kompetencje emocjonalne kluczowe dla sukcesu zawodowego? 

Opublikowany
Warning: Undefined variable $datestyleprint in /home/klient.dhosting.pl/kszatecki/onadlaniej.pl/public_html/wp-content/themes/FoundationPress-master-clean/FoundationPress-master/single.php on line 11
21 lip 2023

Inteligencja emocjonalna stała się kluczowym aspektem sukcesu zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej. Umiejętność rozumienia, zarządzania i wykorzystywania emocji ma istotny wpływ na efektywność pracy, skuteczność oraz relacje między ludźmi w środowisku biznesowym. W tym kontekście, coaching stanowi potężne narzędzie rozwijania kompetencji emocjonalnych, pozwalając osiągnąć wyjątkowe rezultaty w sferze zawodowej. W niniejszym artykule przyjrzymy się, w jaki sposób coaching wspiera rozwój inteligencji emocjonalnej, jakie korzyści niesie dla biznesu i jakie umiejętności warto kształtować w tym kontekście.

Inteligencja emocjonalna - kluczowy element sukcesu

IE odnosi się do umiejętności rozumienia i zarządzania swoimi emocjami oraz empatii i zdolności do rozumienia emocji innych. W środowisku biznesowym, zdolność do świadomego radzenia sobie z emocjami, zarówno swoimi, jak i innych osób, ma ogromne znaczenie. Emocje wpływają na podejmowane decyzje, jakość relacji między pracownikami i wydajność w pracy. Tym samym, rozwój inteligencji emocjonalnej staje się kluczowym elementem sukcesu zawodowego. Potwierdzają to nie tylko osobiste doświadczenia managerów, ale także badania naukowe.

  1. Badanie opublikowane w „Leadership & Organization Development Journal” w 2010 roku: W badaniu tym, przeprowadzonym przez George’a Kohlariesera i innych badaczy, zbadano wpływ inteligencji emocjonalnej liderów na wydajność zespołu. Wyniki sugerowały, że liderzy o wyższych umiejętnościach emocjonalnych potrafią bardziej efektywnie koordynowanie zespołem, budować lepsze relacje z pracownikami, a co za tym idzie, przyczyniają się do lepszych wyników w pracy zespołowej.
  2. Badanie opublikowane w „Journal of Vocational Behavior” w 2006 roku: W badaniu tym, przeprowadzonym przez Nico Schuarta i Anette Van Houtem, zbadano związek pomiędzy inteligencją emocjonalną a satysfakcją zawodową. Wyniki wskazywały, że osoby z wyższym poziomem inteligencji emocjonalnej miały większą satysfakcję z pracy, były bardziej zaangażowane i miały lepsze relacje z kolegami z pracy.
  3. Badanie opublikowane w „Human Performance” w 2009 roku: W badaniu tym, przeprowadzonym przez Cary Cherna i innych badaczy, zbadano wpływ inteligencji emocjonalnej na wyniki menedżerów w kontekście zdolności radzenia sobie z stresem. Wyniki sugerowały, że menedżerowie z wyższymi umiejętnościami emocjonalnymi mieli lepsze wyniki w radzeniu sobie ze stresem w pracy.

#Coaching indywidualny

Potrzebujesz coacha do swojej organizacji? Jestem akredytowanym coachem EMCC i mogę Ci pomóc.

Sesja Coachingowa 60-minutowa – 296 PLN 226 PLN

Umów się na sesje CoachingowąUmów się na bezpłatną rozmowę

Coaching - wsparcie w rozwijaniu inteligencji emocjonalnej

Coaching stanowi doskonałe narzędzie dla tych, którzy pragną rozwijać swoją inteligencję emocjonalną. Coach, w procesie coachingowym, skupia się na wsparciu osoby w rozwijaniu kompetencji emocjonalnych i zwiększaniu świadomości własnych emocji oraz ich wpływu na działania i decyzje. Poprzez indywidualne sesje coachingowe, uczestnik może lepiej zrozumieć swoje reakcje emocjonalne i nauczyć się skutecznie nimi zarządzać.

Na sesji coachingowej skupionej na rozwijaniu inteligencji emocjonalnej, coach może wykorzystać różnorodne techniki i ćwiczenia, aby pomóc uczestnikowi zrozumieć swoje emocje, identyfikować ich źródła oraz rozwijać umiejętności zarządzania nimi. Poniżej przedstawiam przykładowy scenariusz sesji coachingowej na temat inteligencji emocjonalnej. Jest to ramowe rozwiązanie – w praktyce coach podąża za coachee, wykorzystuje dodatkowe techniki i narzędzia oraz skupia się na elementach, które zauważy że są ważne dla coachee.

1. Rozpoznanie emocji: Coach zaczyna sesję od zapytania uczestnika, w jakiej sytuacji lub kontekście ostatnio odczuł silne emocje. Uczestnik opisuje emocje, jakie wtedy towarzyszyły i jakie konkretne wydarzenie wywołało te reakcje. Coach podczas tego etapu zachęca uczestnika do dokładnego opisania swoich odczuć, używania konkretnych emocji i wyjaśnienia, co towarzyszyło ich pojawieniu się.

2. Zidentyfikowanie myśli i przekonań: Coach prowadzi uczestnika do zidentyfikowania myśli i przekonań, które towarzyszyły tym emocjom. Pyta, czy istniały jakieś określone myśli, które pojawiły się w odpowiedzi na dane wydarzenie i jakie są główne przekonania wpływające na reakcje emocjonalne w podobnych sytuacjach. Wspólnie analizują, jak te myśli i przekonania wpływają na zachowanie i podejmowanie decyzji.

3. Analiza konsekwencji działań: Coach wspiera uczestnika w zrozumieniu, jakie były konsekwencje jego działań i reakcji emocjonalnych w danej sytuacji. Celem jest zwiększenie świadomości, jakie zachowania przynoszą pożądane rezultaty, a które przynoszą negatywne skutki lub mogą stanowić przeszkodę w osiąganiu celów.

4. Rozwijanie strategii: Coach proponuje uczestnikowi różne strategie, takie jak techniki relaksacyjne, zmiana perspektywy, oddech głęboki czy mindfulness. Uczestnik wybiera te strategie, które są dla niego najbardziej odpowiednie i będzie mógł je zastosować w przyszłych sytuacjach wywołujących silne emocje.

5. Plan działania: Na zakończenie sesji, tworzony jest plan działania. Określają, jakie konkretnie kroki podejmie uczestnik, aby rozwijać swoją inteligencję emocjonalną i skutecznie zarządzać swoimi emocjami. Plan może zawierać regularne refleksje nad emocjami, stosowanie wybranych strategii, a także kontynuowanie pracy nad rozwijaniem empatii i zrozumienia emocji innych.

Empatia i samoświadomość

Inteligencja emocjonalna opiera się na dwóch kluczowych umiejętnościach: empatii i samoświadomości. Empatia pozwala zrozumieć emocje i potrzeby innych ludzi, co umożliwia budowanie silnych i efektywnych relacji zarówno z klientami, jak i współpracownikami. Samoświadomość natomiast oznacza zdolność do rozumienia swoich emocji, reakcji i zachowań, co pozwala na efektywne samoregulowanie i podejmowanie bardziej świadomych decyzji.

Motywacja i zarządzanie emocjami

Rozwinięta inteligencja emocjonalna wspiera także motywację do działania i radzenia sobie z wyzwaniami. Coach biznesowy pomaga uczestnikom zidentyfikować ich cele i potrzeby oraz wspiera ich w utrzymaniu pozytywnego nastawienia w trudnych momentach. Zarządzanie emocjami to umiejętność utrzymania równowagi emocjonalnej, co jest niezwykle ważne w środowisku biznesowym, gdzie pojawiają się różnorodne sytuacje i napięcia.

Wyobraźmy sobie firmę, która przeprowadza duże restrukturyzacje w celu dostosowania się do zmieniającego się rynku. Proces ten wiąże się z redukcją zatrudnienia, reorganizacją działów i wprowadzeniem nowych procedur i systemów. Taka zmiana może wywołać wiele negatywnych emocji u pracowników, takich jak niepewność, obawa o przyszłość pracy czy opór wobec zmian.

Manager, który ma rozwiniętą IE, potrafi zrozumieć i współczuć z emocjami swojego zespołu. Zamiast ignorować te emocje lub je minimalizować, coach biznesowy wspiera go w uznawaniu i akceptacji uczuć pracowników oraz w aktywnym słuchaniu ich obaw i opinii.

Podczas indywidualnych sesji coachingowych, coach pomaga managerowi zidentyfikować swoje cele i motywacje związane z przeprowadzanymi zmianami. Może to być dążenie do zwiększenia efektywności firmy, zminimalizowania negatywnego wpływu restrukturyzacji na zespół czy stworzenia bardziej zaangażowanej i elastycznej organizacji.

W trudnych momentach, gdy napięcie i emocje są wysokie, coach biznesowy wspiera managera w utrzymaniu pozytywnego nastawienia. Pomaga mu skupić się na konkretnych działaniach i reakcjach, które przyczynią się do osiągnięcia celów, oraz wyrabia umiejętność utrzymania równowagi emocjonalnej/ samoregulacji w sytuacjach stresowych.

Dzięki rozwiniętej inteligencji emocjonalnej, manager potrafi skutecznie zarządzać swoimi emocjami i jednocześnie pozytywnie wpływać na emocje swojego zespołu. Tworzy atmosferę otwartości i zaufania, co pomaga w skutecznym koordynowaniu zmianami i osiąganiu wspólnych celów organizacji. W rezultacie, firma może przeprowadzić restrukturyzację z większym powodzeniem, minimalizując negatywny wpływ na pracowników i zwiększając zaangażowanie i lojalność zespołu.

Coaching a sukces w biznesie

Pracownicy posiadający rozwinięte kompetencje emocjonalne są bardziej świadomi siebie i innych, lepiej radzą sobie z presją i konfliktami, a także potrafią lepiej zrozumieć potrzeby klientów. W efekcie, pozytywnie wpływają na atmosferę w miejscu pracy, jakość relacji między współpracownikami i klientami oraz wydajność całego zespołu.

Podsumowanie

Rozwój inteligencji emocjonalnej jest kluczowym elementem osiągania sukcesu w biznesie. Coaching biznesowy stanowi doskonałe narzędzie w rozwijaniu inteligencji emocjonalnej, w tym empatii, samoświadomości, regulowania emocji czy motywacji. Dzięki indywidualnym sesjom coachingowym oraz szkoleniom, uczestnicy mają szansę lepiej zrozumieć swoje emocje, radzić sobie z wyzwaniami i skutecznie współpracować z innymi. Wprowadzenie kultury organizacyjnej opartej na rozwijaniu inteligencji emocjonalnej przynosi korzyści zarówno dla pracowników, jak i dla samego biznesu, przyczyniając się do osiągania sukcesów i wyjątkowych rezultatów.

Kim jestem? Przez ostatnie 10 lat pracowałam w HRze gdzie byłam odpowiedzialna za ludzi i projekty kultury organizacyjnej. Od 2 lat prowadzę markę onadlaniej w ramach której wspieram klientów w procesach coachingowym w formule sesji indywidualnych i grupowych. Prowadzę szkolenia z marki osobistej i job craftingu. Jeśli mogę wesprzeć Ciebie – zapraszam do umówienia się na spotkanie.

Dołącz do zamkniętej grupy na FB "Kariera na własnych zasadach"

Zależy Ci na pracy w miejscu, gdzie czujesz satysfakcję z wykonywanych zadań i jesteś doceniana? A może podjęłaś decyzję o zmianie pracy, ale nie wiesz, jak napisać CV, zbudować pewność siebie i przekonać rekrutera? Dołacz do zamkniętej grupy na FB "Kariera na własnych zasadach" i sama kreuj okazje zawodowe!

    Zostaw komentarz

    Zostaw odpowiedź

    Copyright 2023 Onadlaniej.pl | Polityka prywatności